Datex II är en europeisk standard som används för att leverera ut trafikinformation från Trafikverket till olika externa ”service providers”. Meddelandena skickas i xml-format och är baserade på ett xml-schema. Det finns olika scheman beroende på vilken typ av data som sänds. De inkommande meddelandena valideras mot dessa scheman. Xml-schemana har skapats i ett verktyg som du kan ladda ner här.

I Sverige används både så kallade push- och pull-tjänster för att få tillgång till trafikinformation. Med pull hämtar kunderna informationen när de själva vill, och med push skickas all information ut till kunderna så fort den kommit in i systemet.

Datex II bygger på UML (Unified Modeling Language) och används för att grafiskt visualisera datamodellen.
I Datex II används tekniken Web services för att leverera trafikinformation. Web services rekommenderas därför att den ger större flexibilitet mellan olika plattformar och möjlighet till bättre felhantering. För att göra det så enkelt som möjligt finns det exempel, dokumentation, dataordlista, xml- schema med mera att ladda ner på Trafikverkets webbsida och där finns också kodexempel som är enkla att införa. För att komma igång med Datex II rekommenderas du att läsa dokumentet Datex II Specification.

Genom att använda Trafikverkets testsida kan du verifiera att Trafikverket kan leverera trafikinformation. Du kan använda webbgränssnittet för att ställa en fråga och se svaret som frågan resulterar i. Trafikverket ger dig även en lista över de vanligaste felmeddelandena och lösningarna, för att hjälpa dig att få en fungerande konfiguration.

Om du har några frågor eller funderingar går det bra att kontakta Trafikverket. Ange att ärendet gäller GDC 2014. Mer information finns också på Trafikverkets Datexwiki

DATEX II och Västsvenskapaketet

Under byggperioden av Västsvenskapaketet jobbar aktörerna i regionen för att förbättra informationen i DATEX II.