ALLMÄNT
Goods Distribution Challenge 2014 (GDS2014) har utformats för att uppmuntra aktörer (ett ”Lag”) att utveckla innovation digitala koncept som förbättrar förutsägbarheten i godstransporter på väg vid planerade och oplanerade trafikstörningar. Viktoria Swedish ICT tillsammans med Trafikverket och Trafikkontoret i Göteborg anordnar tävlingen. GDC2014 finansieras av Vinnova, Trafikverket och Trafikkontoret i Göteborg. Tävlingspris finansieras av alla partners samt  externa aktörer från företrädesvis transportbranschen.
BEHÖRIGHET
GDC2014 är en öppen innovationstävling som bjuder in kommersiella, forsknings-, student och community Lag att delta. Lag som har direkta relationer till Juryn (båda organisationer som individuella Jurymedlemmar) är uteslutet från tävlingen. Ett lag får skicka in ett tävlingsbidrag.
ÖVERENSKOMMELSE
Lag måste godkänna tävlingsregler för att kunna delta i GDC2014. Lag godkänner automatiskt tävlingsreglerna när de registrerar sig för Tävlingen.
KRAV PÅ TÄVLINGSBIDRAG
Ett tävlingsbidrag måste innehålla en beskrivning av idén som har potential att förbättra förutsägbarhet av godstrafiken under påverkan av planerade och oplanerade trafikstörningar. Bidrag ska fokusera på lösningar som använder sig av digitala tjänster som åtminstone delvis bygger på DATEX II data, vilket alla lag får tillgång till under tävlingsperioden. Lag är därtill fria att använda kompletterande datakällor för sitt bidrag.

Tävlingen består av två fas:

Fas 1 – idéfasen – är uppdelad i två steg. I steg 1 ska varje Lag göra en laganmälan (inklusive namn på lagkapten och kontaktinformation). I steg 2 ska lagen göra en kort presentation av sin idé. Bidraget kan beskrivas med text samt länkar till bilder och andra medier vilket ska laddas upp till tävlingens webbplats. Bidraget ska innehålla åtminstone följande komponenter:

 • Ett preliminärt namn på tjänsten
 • En kortfattad beskrivning av tjänsten
  • Allmänt beskrivning
  • Funktionalitet av tjänsten för användare
  • Potentiell databehov av tjänsten
  • Tänkbara tekniska lösningar för implementering av tjänsten
 • En beskrivning av hur tjänsten adresserar behov av distributörer

I Fas 2 – Konceptutvecklingsfasen – ska idén från fas 1 utvecklas till en detaljerad konceptbeskrivning av tjänsten. Koncepten ska presenteras för Juryn på ett finalevenemang 17 juni 2014 i Göteborg. Konceptbeskrivningen ska innehålla följande komponenter:

 • Beskrivning av tjänsten och hur den används i verksamheten av tjänstens målgrupp, samt potentiella krav på organisationen.
 • Beskrivning av nytta av tjänsten för användare
 • Beskrivning om hur tjänsten funkar
 • Beskrivning av tekniska lösningen för implementering av tjänsten
 • Analys av genomförbarhet, risker, potentiella barrier, etc och hur dem aspekter kan hanteras
 • Enklare affärsmodell som beskriver det ekonomiska värdet av tjänsten och vad tjänsten kostar att lansera och förvalta.

Konceptbeskrivningen ska presenteras för Juryn på ett interaktivt sätt. Laget är fri att välja presentationsteknik. Dokumentationen av konceptet ska vara i ett format så att Juryn kan utvärdera bidraget efter presentationen (PDF rekommenderas). Andra medier som bilder, animationer, filmer, etc. välkomnas i det inlämnade bidraget (genom länkar) dock Juryn ska på ett enkelt sätt ha tillgång till materialet.

IP och äganderätt till tävlingsresultat
Lag äger alla rättigheter till bidrag som skickas in till tävlingen.