• Det tar energi att bromsa
  Realtidsinformation om trafikstörningar
  Hur kan godstransporter förbättras genom störningsinformation?
 • DSV
  Vägen är blockerad en timme till!
  Dock måste transporten gå genom stan ... vilka alternativ finns?
 • Renova
  Mindre fördröjningar, lägre kostnader för sophantering
  Dynamiska rutter kanske?
 • Utmaningen
  Utmaningen: förutsägbara godstransporter
  Proaktivt motverka effekter av planerade och oplanerade trafikstörningar
 • Schenker
  Godstransporter dygnet runt