Hur kan chaufförer coachas av störningsinformation inför lastning av gods?

Mellan klockan 05:00 och 09:00 varje dag lastas dagens transportuppdrag på DHLs terminal i Göteborg. Avancerat systemstöd gör att chauffören effektivt kan lasta bilen så att godset som ska distribueras ligger i linje med dagens rutt. Dagens systemstöd medför emellertid inte att planerade eller akuta störningar Göteborgstrafiken påverkar ruttplaneringen. Ett behov som DHL och deras samverkande åkerier (VGT och GB Framåt) har är att, i god tid, samt på ett smart sätt inför lastarbetet kunna coacha chaufförer om planerade trafikstörningar i Göteborgsområdet samt var eventuella temporära lastzoner finns lokaliserade. Hur kan en sådan tjänst se ut?

Lossing Mikael

 

Hur coachas chaufförer med störningsinformation under distribution av gods?

Mellan 09:00 och 16:00 så distribueras gods ut från terminalen på Hisings Backa till kunder och service points över hela Göteborgsområdet. Under samma tid hämtas paket upp för distribution inom och utanför Göteborg. Akuta störningar påverkar möjligheten för DHL och deras samverkande åkerier att hålla de tidsåtaganden som de har gentemot avsändare och mottagare av paket. Från den 1 december så började en ny lag mot mobilanvändande gälla. Den innebär att förare som använder mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning på ett trafikfarligt sätt kan bötfällas. Samtidigt är för chaufförer viktigt att få tillgång till akuta störningar så att de kan korrigera sin rutt när paket ska distribueras. Hur kan man på ett smart sätt distribuera störningsinformation i realtid till chaufförer under färd utan att detta inte medför användandet av mobil kommunikationsutrustning på ett trafikfarligt sätt?

 comms_freight_009_ops

 

Hur kan man distribuera störningsinformation till customer service vid bokning av transportuppdrag?

Bokning av transporter genom DHL kan ske på olika sätt. Vissa kunder förmedlar transportuppdrag genom EDI-filer från sitt affärssystem in till DHLs transportbokningssystem, andra kunder genomför bokning genom att kontakta DHLs customer service för manuell bokning av ett transport uppdrag. När DHL customer service tar emot ett kundsamtal så läggs transportuppdraget in manuellt i transportbokningssystem. I detta kundsamtal så uppskattar DHL customer service den tid som transporten kommer att ta genom ett prognossystem som utgår från den leveransadress som avsändaren anger för mottagaren. Idag saknas koppling mot störningsinformation i denna interaktion. Denna information är alltså mer statiskt uppbyggd och tar endast hänsyn till geografiskt data, ej tillfälliga händelsebaserade eller situationsanpassade förändringar. Hur kan DHL customer service på ett smart sätt kunna ta del av planerad störningsinformation vid bokning av transportuppdrag?

IMG_2503_edit

 

 

Hur kan man distribuera störningsinformation till customer service vid pågående transportuppdrag?

Förutom att ta emot bokningar av transporter så arbetar customer service med att ta emot och hantera frågor från såväl mottagare som chaufförer när gods dagligen distribueras. Det är inte ovanligt att frågorna handlar om när godset förväntas komma fram till mottagaren alternativt från chaufförens sida frågor till customer service hur mottagaren ska nås om störningar föreligger. DHL customer service ser ett värde att få en samlad lägesbild över akuta respektive planerade störningar i trafiksystemet. Hur skulle en tjänst se ut som gör att medarbetarna på DHL customer service får en samlad lägesbild över planerade och akuta trafikstörningar som medför att de frågor som inkommer från kunder och chaufförer kan hanteras på ett snabbt och effektivt sätt?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA