Lastning av gods

På   morgonen kommer chaufförerna till lastkajen där dagens leveranser för varje   chaufför placerats. Chauffören lastar sedan bilen med paketen i rätt ordning utifrån   dagens leveranser så att paketen ska vara lätt tillgängliga när bilen stannar   vid destinationen. Idag finns inget systematiskt sätt att informera   chaufförerna om ev. störningar, som gör att den normala rutten behöver   planeras om. Det finns en elektronisk informationstavla vid lastkajen och de   flesta chaufförerna har en egen smartphone.

Ett behov DSV har är att göra chaufförerna medvetna om trafikstörningar som kan påverka deras normala rutt. Hur skulle en sådan tjänst kunna se ut?

Road_01_lowres

Utfördelning av hämtningsuppdrag

Många   av DSV’s kunder har dagliga inhämtningar, men under dagen ringer också kunder   för att beställa upphämtning av försändelser som avhämtas samma dag. Dessa   beställningar når trafikledningen som utifrån var chaufförerna befinner sig   och kommer att åka fördelar ut hämtningen till bäst lämpade bil. Idag tar man   inte systematisk hänsyn till ev. trafikstörningar när trafikledningen   fördelar ut hämtningarna till bäst lämpade bil.

Ett behov DSV har är att göra trafikledningen medveten om trafikstörningar så att de kan tilldela rätt bil hämtningen. Hur skulle en sådan tjänst kunna se ut?

Road_15_lowres

Temporära lastzoner

I   samband med vägarbeten är det inte ovanligt att lastzoner temporärt flyttas   till andra positioner. För DSV’s chaufförer blir detta ofta en tidstjuv då   det för dem då gäller att hitta dessa temporära platser för att kunna hämta   eller lämna godset till mottagaren. Om trafikledaren/chauffören inför transporten får information om vad den temporära lastzonen finns så kan rutten  anpassas med hjälp av denna information och förseningar undviks. Att ta   hänsyn är också att sedan den 1 december 2013 är det förbjudet att använda   mobil kommunikationsutrustning under färd om detta negativt påverkar   framförandet av fordonet.

Ett behov DSV har är att förse transportledaren och chauffören med störningsdata samt information om var temporära lastzoner finns.  Hur skulle en sådan tjänst kunna se ut?

Road_14_lowres

Blockerade/svåråtkomliga adresser

När en chaufför är ute på sin rutt för att   leverera och hämta paket händer det att vissa adresser är svårtillgängliga   eller avspärrade. Om chauffören upptäcker detta på plats kan det ta extra tid   både att ta sig förbi hindret och hitta den temporära adress som leveransen eller ska använda. Idag finns inget systematiskt stöd för hur vägarbeten och   andra störningar påverkar den adress som paketet ska levereras till. Dessutom är det sedan den 1 december 2013 förbjudet att använda mobil   kommunikationsutrustning under färd om detta negativt påverkar framförandet   av fordonet. Ett behov DSV har är att medvetandegöra chaufförerna om att en adress är blockerad eller svårtillgänglig före chauffören når platsen. Hur skulle en sådan tjänst kunna se ut?