Ta hänsyn till driftsstörningar vid planering av rutter i förväg

Hämtning av hushållssopor sker enligt förutbestämda rutter, där en viss fastighets hushållssopor hämtas ex. varannan onsdag. Dessa rutter planeras strategiskt av särskilda trafikplanerare på Renova flera månader innan rutterna tas i drift. Denna strategiska planering sker utifrån den information som finns vid   planeringstillfället och i dagsläget tas inte planerad störningsinformation (ex. ombyggnationer av vägar) med som parameter vid planering av rutter. Eftersom det är svårt att kommunicera ut förändringar av fastlagda rutter samt att de avtal Renova har i många fall inte tillåter att man ändrar   fastlagda rutter mer än några gånger per år, blir därför den strategiska planeringen av rutter mycket viktig för Renova.

Ett behov Renova har är att göra de strategiska ruttplanerarna medvetna om kända trafikstörningar flera månader framåt i tiden. Hur skulle en sådan tjänst kunna se ut?

RENOVA

Morgondisken

Arbetspassen för Renovas chaufförer inleds med att alla chaufförer samlas på depån på Holmen. Samlingen fyller en social funktion men används även för att men informera om ev. förändringar i dagens körningar som t.ex. sjukdom bland andra chaufförer som behöver hanteras, eller att chauffören ska använda annat fordon än planerat. I rummet sitter också en elektronisk informationstavla där teamledarna kan informera om ex. störningar i trafiken, eller avtackningar av personal som ska sluta.

Ett behov Renova har är att dra nytta av denna stund och den elektroniska informationstavlan för att informera om aktuella störningar i staden. Hur skulle en sådan tjänst kunna se ut?

Infotavla 2 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Trafikplanering baserat nya händelser, ex. planerade ombyggnationer, olyckor som uppstår efter att planeringen är lagd

Den strategiska planeringen (se ovan) drar upp de rutter där hushållssopor ska hämtas enligt ett visst schema. Även om rutterna är förutbestämda kan mycket hända som gör att trafikledaren behöver planera om. T.ex. kan en chaufför bli sjuk, det kan uppstått ett fel på fordonet eller att det inte går att köra som tänkt p.g.a. att en väg till fastigheten är avstängd. När det gäller avstängningar i trafiken (ex. ett vägarbete) kollas inte detta systematiskt idag samtidigt som det är viktigt att bli medveten om detta så tidigt som möjligt. Detta kommuniceras till chaufförer via direktkontakt eller SMS (den handdator som chaufförer har används idag inte för att kommunicera ut trafikstörningar). Att ta hänsyn är också att sedan den 1 december 2013 är   det förbjudet att använda mobil kommunikationsutrustning under färd om detta negativt påverkar framförandet av fordonet. I värsta fall uppstår en ”bomkörning” d.v.s. en störning upptäcks först när chauffören kommer till platsen och inte kan hämta avfallet eller att   utsättning/hämtning av container inte är möjlig.

Ett behov Renova har är att göra trafikledningen (och genom denna chaufförerna) medveten om att väg inte är framkomlig så tidigt som möjligt för att undvika bomkörningar. Hur skulle en sådan tjänst kunna se ut?