Lagets utmaning i GDC2014 är att ta fram koncept på en livskraftig digital tjänst baserat på öppen störningsinformation som möjliggör förutsägbarhet för godstransporter på väg! Tjänsten ska skapa nytta i distributionsprocessen för transportörer och samhället!

 

Förväntat resultat: Digitala tjänstekoncept

Genom tävlingen ska tjänstekoncept utvecklas som riktar sig mot transportörer. Tjänstekonceptet (en app, en informationstavla, planeringsverktyg eller annat IT-stöd) ska förbättra förutsägbarheten i deras godstransporter med hjälp av störningsinformation. Ambitionen är att tjänstekoncepten ska vara livskraftig så att de kan användas av transportörer i Göteborgsregionen under byggperioden av Västsvenskapaketet där trafikstörningar förväntas påverka förutsägbarheten i godstransporter. Transportörer av olika slag är viktiga partners i  tävlingen och ett motiv bakom tävlingen är att knyta samman tjänsteleverantörer med transportörer genom de tjänstekoncept som utvecklas under GDC2014.

En central del av priset till det vinnande laget är ett realiseringsbidrag för att kunna vidareutveckla tjänstekonceptet till en livskraft produkt. Det finns inga begränsningar till vilken del av distributionsprocessen som tjänstekonceptet riktar sig till, allt från transportplanerare, service points, chaufför, eller kund kan vara lämpliga målgrupper. Deltagande lag får dessutom använda sig av komplementerande datakällor om så önskas. Mer om tävlingsreglerna kan ni läsa här.

Input: Störningsinformation

Störningsinformation tillgängliggörs av Trafikverket och Trafikkontoret i Göteborg och kommer i framtiden att vara mycket mer dynamisk, detaljerad, och platskodat än informationen är i nuläget. Den information läggs till i ett system som kallas DATEX II, en EU standard for trafikinformation. Alla deltagande lag får tillgång till DATEX II data för att skapa digitala tjänster.

Förväntade effekter: Ökad förutsägbarhet i transporter av gods!

Godstransporter har en stor ekonomisk betydelse i samhället och fördröjningar leder till ekonomiska förluster. Trängsel bidrar till ökat utsläpp av lastbilar genom att längre rutter används eller stop-and-go trafik tillämpas vilket inte är energi-effektivt. Dessutom kan rutter uppstå genom områden som är känslig för lastbilstrafik och som egentligen borde undvikas. Trafikstörningar som förväntas uppstå under byggnadsperioden i det västsvenska paketet leder till samhällsekonomiska förluster. Transportörer kommer själva också få en del problem med den mindre förutsägbarhet i distributionsprocessen, allt från transportplanering, till ruttplanering som behöver optimeras för att minska negativ påverkan av störningar på de transportörer. Läs här hur transportörer själv beskriver deras, och lagets utmaning, under byggperioden av Västsvenskapaketet.