Organisation

Trafikkontoret - Göteborgs Stad

Trafikkontoret-logotyp

Trafikkontorets uppdrag är att erbjuda alla effektiv, säker och hållbar rörlighet. Trafikkontoret finns till för alla som vill röra sig och använda gång- och cykelbanor, gator, kollektivtrafik och parkeringar i Göteborg. Alltså för alla som bor här eller är på besök, men också för näringsliv och för organisationer.

Kontoret förvaltar kommunens väg- och bananläggningar samt är väghållarmyndighet. I ansvaret ligger också att vara banhållare på spårvägsnätet.

Läs mer om Göteborgs Stad: www.göteborg.se.

Trafikverket

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av de statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket prövar också frågor om statligt bidrag till svensk sjöfartsnäring och verkar för tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av avtal.

Läs mer om Trafikverket: www.trafikverket.se.

Viktoria Swedish ICT

Viktoria Swedish ICT

Viktoria Swedish ICT är ett icke-vinstdrivande IT-forskningsinstitut i Göteborg vars mål är att bidra till en global utveckling som tar hand om de stora utmaningarna för fordons-och transportsektorn: oljeberoende, olyckor, och påverkan av klimat och miljö.

Läs mer om Viktoria Swedish ICT: www.viktoria.se.

VINNOVA

Vinnova

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet vars uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar VINNOVA ca 2 miljarder kronor i olika insatser. Dessa finns närmare beskrivna under Vår verksamhet.

Läs mer om VINNOVA: www.vinnova.se.

 

Transportsektorn

Schenker

logo

DB Schenker utvecklar och producerar transporter samt logistik- och informationstjänster som möter marknadens krav på kvalitet, effektivitet, enkelhet och miljöansvar. DB Schenker i Sverige erbjuder landtransporter på väg och järnväg, internationella sjö- och flygfrakter samt konsulttjänster och lager- och logistiklösningar. Vårt mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen. Denna strävan gynnar också våra kunders effektivitet, eftersom minskad miljöpåverkan kräver effektivare logistikplanering.

Läs mer om Schenker: www.schenker.se.

DHL

 

DHL finns i över 200 länder och territorier över hela världen, vilket gör det till det världens mest internationella företag. Med en arbetsstyrka på mer än 285 000 anställda, tillhandahåller vi lösningar för ett nästan oändligt antal logistikbehov.

DHL är en del av den världsledande post- och logistikkoncernen Deutsche Post DHL och består av tre affärsområden: DHL Express, DHL Global Forwarding, Freight och DHL Supply Chain.

Läs mer om DHL: www.dhl.se.

Renova

logo_renova

Renova AB är det ledande miljöföretaget i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Företaget samlar in och behandlar avfall och återvinningsmaterial och erbjuder även rådgivning och utbildning om avfall och miljö.

Renovas kunder är kommuner och företag i Göteborgsregionen. Från och med den 1 januari 2014 är Renova en koncern med två bolag, Renova AB – som jobbar med kommunernas direkttilldelade uppdrag och Renova Mijö AB, som konkurrerar med andra företag om uppdrag från företag, verksamheter och kommuner.

2013 behandlades ca 770 400 ton avfall av vilket mer än 90 procent gick till återvinning av olika slag. Koncernen omsätter ca 1,2 miljarder kr, har 830 anställda och ägs av tio kommuner: Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Läs mer om Renova: www.renova.se.

DSV

Header logo

DSV finns etablerade världen över med egna kontor i mer än 70 länder. Tillsammans med partners och agenter kan vi erbjuda våra tjänster över hela världen vilket gör DSV till en betydande global aktör. Genom professionella och fördelaktiga helhetslösningar har koncernens 22 000 anställda uppnått en omsättning på ca 55 miljarder SEK under 2012.

Läs mer om DSV: www.dsv.se.